Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Ανακοίνωση κας Παπαθανασίου

Αναπλήρωση μαθήματος

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες ότι:

Την Τρίτη 21.02.2023 ώρα 11:30 – 11:30 στην αίθουσα ΠΕ θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος:

ΚΠΒΠ 489     Κυριαρχία, πειθαρχία, Βιοπολιτική

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης