Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Ανακοίνωση κ. Σκαλιδάκη

Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο σεμινάριο «Η Ελλάδα σε πόλεμο: Πολιτική, Οικονομία και Κοινωνία στη δεκαετία του 1940» (ΠΟΚΠ 506) θα πρέπει οπωσδήποτε να παρευρεθούν με φυσική παρουσία στη 2η συνάντηση στις 20 Φεβρουαρίου, οπότε και θα κλείσει ο κατάλογος των συμμετεχόντων.

Ελάχιστο προαπαιτούμενο η επιτυχής παρακολούθηση του ΥΠΟ Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία.

Η σελίδα του σεμιναρίου στο elearn θα ανοίξει μόνο για τους επιλεγέντες στο σεμινάριο.

Ο διδάσκων,

Γιάννης Σκαλιδάκης