Αλλαγή αίθουσας στην εξέταση του ΥΕΣ Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας

Η εξέταση του ΥΕΣ Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας θα γίνει την ίδια ώρα στην αίθουσα Αλεξανδρόπουλου αντί της Δ1-Α.