Ανακοίνωση αξιολόγησης μαθημάτων

Ρέθυμνο 07.12.2022

 

Ανακοίνωση αξιολόγησης μαθημάτων

 Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες ότι η αξιολόγηση των μαθήματων του χειμερινού εξαμήνου 2022-2023 θα διενεργηθεί κατά το χρονικό διάστημα

 από  07.12.2022 έως 22.12.2022

Αναφορικά με τη διαδικασία αξιολόγησης, με φροντίδα της Γραμματείας θα διαμοιραστούν στους φοιτητές/ριες που θα είναι παρόντες στο μάθημα τα κουπόνια που φέρουν το QR code και το URL του ερωτηματολογίου, καθώς και τον μοναδικό κωδικό για την συμπλήρωση τους.

Η αξιολόγηση είναι ανώνυμη και η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων θα γίνεται μέσα στην τάξη σε προκαθορισμένη ημέρα και σε χρόνο εντός της διδασκαλίας του μαθήματος.

Η επίβλεψη της διαδικασίας συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου δεν θα γίνεται από τον/την διδάσκοντα/ουσα του μαθήματος που αξιολογείται

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης