Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Ανακοίνωση για κακόβουλα μηνύματα

Σας ενημερώνουμε ότι διαπιστώθηκε ότι κάποιοι πρωτοετείς φοιτητές έλαβαν μήνυμα να αποστείλουν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά τους για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους από διεύθυνση που δεν ανήκει στο Πανεπιστημίου Κρήτης.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κρήτης επικοινωνούν αποκλειστικά και μόνο από τα Ακαδημαϊκά Email τους τύπου …@…uoc.gr.