Ανακοίνωση για το ΥΕΣ Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας

Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι η παράδοση της Παρασκευής 24/2/2023 δεν θα πραγματοποιηθεί.
Σε περίπτωση που υπάρχουν φοιτητές που δεν έχουν εκδηλώσει ακόμα το ενδιαφέρον τους για το συγκεκριμένο σεμινάριο παρακαλούνται να στείλουν e-mail στην κα Τσακιράκη: tsakiraki@uoc.gr