Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Ανακοίνωση κ. Αγγελάκη

 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες ότι:

Την Πέμπτη 09.03.2023 θα πραγματοποιηθούν αναπληρώσεις των μαθημάτων με διδάσκοντα τον κ. Αγγελάκη

ΠΚΑΠ 612     Πολιτικές Καινοτομίας, Επιστημονικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στην αίθουσα Β1-15 και ώρα 14:30-17:30

και

ΨΜΚΠ492    Ψηφιακός μετασχηματισμός και κρατικές πολιτικές στην αίθουσα ΠΕ3 και ώρα 17:30-20:30

 Τα ανωτέρω μαθήματα θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το Πρόγραμμα την Παρασκευή 10.03.2023

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης