Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Ανακοίνωση κ. Γκιούρα

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες ότι:

Την Τετάρτη 15.03.2023 και την Πέμπτη 16.03.2023 δε θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα

ΠΟΚΠ603Πολιτική Οικονομία των Κρατικών Λειτουργιών

κσι

ΠΘΑΠ152Πολιτική Θεωρία Α: Κλασικές προσεγγίσεις

με διδάσκοντα τον κ. Γκιούρα

Για την αναπλήρωση του μαθήματος θα βγει νεότερη ανακοίνωση

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης