Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Ανακοίνωση κ. Κεσσόπουλου

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες ότι δε θα πραγματοποιηθεί  η διδασκαλία των μαθημάτων:

 

την Τετάρτη 07.12.2022 ΥΕΠ    ΑΚΔΠ    491   Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα

 και την Πέμπτη 08.12.2022 ΥΕΠ    ΚΡΠΠ    606   Κράτος και Πολιτεύματα

 

Για την αναπλήρωση του μαθήματος θα βγει νεότερη ανακοίνωση

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης