Ανακοίνωση κ. Κεσσόπουλου

Αναπληρώσεις μαθημάτων

 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες ότι:

Την Τρίτη 13.12.2022 ώρα 14:30-17:30 στην αίθουσα ΠΕ θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος:

ΑΚΔΠ  491     Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα

 και

 Την Τρίτη 13.12.2022 ώρα 17:30-20:30 στην αίθουσα Β1-26

 θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος:

ΚΡΠΠ 606     Κράτος και Πολιτεύματα

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης