Ανακοίνωση κ. Νουτσόπουλου

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες ότι λόγω ασθένειας του διδάσκοντα δε θα πραγματοποιηθεί η διδασκαλία των μαθημάτων:

Δευτέρα 14.11.2022 ΥΕΣ ΠΘΕΠ  367 Ειδικά θέματα πολιτικής θεωρία: Hegel

Και

Τρίτη 15.11.2022 ΥΕΠ ΒΚΠΠ415   Βία και Πολιτική

Για την αναπλήρωση των μαθημάτων θα βγει νεότερη ανακοίνωση

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης