Ανακοίνωση κ. Παπαβλασόπουλου

Αναπληρώσεις Μαθημάτων

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες ότι:

 

Την Τετάρτη 23.11.2022 και την Τετάρτη 30.11.2022 ώρα 17:30-20:30 στην αίθουσα Β1-15 θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος: 

ΥΕΠ    ΗΑΕΠ  482     Η Ακροδεξιά στην Ευρώπη

 

Την Πέμπτη 24.11.2022 και την Πέμπτη 01.12.2022 ώρα 14:30-17:30 στην αίθουσα ΠΕ θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος:

ΘΠΚΠ 305     Ειδικά Θέματα Πολιτικής Κοινωνιολογίας

 

 Από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης