Ανακοίνωση κ. Παπαβλασόπουλου

Αναπλήρωση Μαθήματος

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες ότι:

Την Πέμπτη 15.12.2022 και ώρα 08:30-11:30 στην αίθουσα ΠΕ θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος:

ΘΠΚΠ 305     Ειδικά Θέματα Πολιτικής Κοινωνιολογίας

  

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης