Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Ανακοίνωση κ. Παπαβλασόπουλου

Τα προγραμματισμένα μαθήματα του κ. Παπαβλασόπουλου για την Τετάρτη 8/3 και την Πέμπτη 9/3 δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω συμμετοχής του διδάσκοντα στην απεργία που έχει προκηρύξει ο ΕΦΔΣΚΕ.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης