Ανακοίνωση κ. Παπαβλασόπουλου

 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες ότι την Τετάρτη 16.11.2022 δε θα πραγματοποιηθεί  η διδασκαλία του μαθήματος:

ΥΕΣ ΘΠΚΠ305 Ειδικά Θέματα Πολιτικής Κοινωνιολογίας

 Για την αναπλήρωση του μαθήματος θα βγει νεότερη ανακοίνωση

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης