Ανακοίνωση κ. Σκαλιδάκη

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες ότι:

Την Δευτέρα 05.12.2022 ώρα 17:30-20:30 στην αίθουσα Δ1-Α θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος:

ΕΙΝΠ   118     Ευρωπαϊκή Ιστορία Νεοτέρων Χρόνων

  

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης