Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Ανακοίνωση κ. Σκαλιδάκη

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες ότι:

Την Τρίτη 28.02.2023 δε θα πραγματοποιηθεί το μάθημα ΥΕΠ ΕΙΝΠ238 Ελληνική Ιστορία Νεοτέρων Χρόνων με διδάσκοντα τον κ. Σκαλιδάκη

 Για την αναπλήρωση του μαθήματος θα βγει νεότερη ανακοίνωση

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης