Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Ανακοίνωση κ. Σπύρου

Ρέθυμνο 30.11.2022

 Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες ότι:

Την Πέμπτη 01.12.2022 δεν θα πραγματοποιηθεί η διδασκαλία του μαθήματος  ΥΕΠ ΠΟΑΠ495    Πολιτική Ανθρωπολογία

 Για την αναπλήρωση του  μαθήματος  θα βγει νεότερη ανακοίνωση

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης