Ανακοίνωση κ. Βαφέα

 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες ότι:

η διδασκαλία των μαθημάτων   ΠΚΕΠ  701     Οι απαρχές και η μετεξέλιξη των πολιτικών κομμάτων στην Ελλάδα και  ΙΣΤΠ   294     Ιστορική Κοινωνιολογία με διδάσκοντα τον κ. Βαφέα θα ξεκινήσει στις 20 και 21 Φεβρουαρίου 2023 αντίστοιχα