Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Ανακοίνωση κας Παπαθανασίου

Αναπλήρωση μαθήματος

 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες ότι:

Την Τρίτη 13.12.2022 ώρα 08:30-11:30 στην αίθουσα ΠΕ θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος:

ΘΚΔΠ 488     Θεωρίες Κράτους και Δικαιώματα του Ανθρώπου

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης