Δηλώσεις μαθημάτων για αναβαθμολόγηση

Δηλώσεις μαθημάτων για αναβαθμολόγηση

 

Όσοι/ες φοιτητές/τριες επιθυμούν να προβούν στην αναβαθμολόγηση υποχρεωτικών μαθημάτων, κατά την εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2023-2023, θα πρέπει προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος ή να αποστείλουν ηλεκτρονικά από το ιδρυματικό τους email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  ktroullinou@uoc.gr, μέχρι την

Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022

συμπληρωμένο και υπογραμμένο το έντυπο αίτησης αναβαθμολόγησης μαθημάτων.

 

Διευκρινίσεις σχετικά με την αναβαθμολόγηση μαθημάτων

α) Οι φοιτητές δικαιούνται επανεξέταση το πολύ τέσσερα υποχρεωτικά (4) μαθήματα κατά τη διάρκεια της φοίτησής του

β) Στην περίπτωση αναβαθμολόγησης ισχύει ο μεγαλύτερος βαθμός μεταξύ των δύο εξετάσεων.

γ) Η αναβαθμολόγηση γίνεται με την ύλη του μαθήματος κατά το ακαδημαϊκό έτος που πραγματοποιείται η επανεξέτασή του.

δ) Για τα μαθήματα που έχουν αντικατασταθεί η αναβαθμολόγηση γίνεται στο νέο  μάθημα

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Έντυπο Αίτησης