Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Ανακοίνωση κας Βλαχάδη

ΥΕΣ-ΜΕΤΠ541
Αγαπητοί/ές φοιτητές/ήτριες, σας ενημερώνω ότι για τη συμμετοχή και επιλογή σας στο ΥΕΣ, ΜΕΤΠ 541, Μεταναστευτική Πολιτική της Ε.Ε., 11:30-14:30, Τρίτη, Β1-15, καλείστε να βρίσκεστε με φυσική παρουσία στην αίθουσα Β1-15 για τη διαδικασία της συνέντευξης την Τρίτη 14/02/2023 και ώρα 11.30. Απαραίτητη προϋπόθεση επιλογής σας η προηγούμενη συμμετοχή σας και επιτυχής ολοκλήρωση του ΥΕΠ.
Βλαχάδη Μ.