Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Ενημέρωση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών για πρακτική άσκηση και σπουδές μέσω του προγράμματος Erasmus+

Ενημέρωση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών για πρακτική άσκηση και σπουδές μέσω του προγράμματος Erasmus+

 

Τη Δευτέρα 6 Μαρτίου, 10:00 – 11:00 στην αίθουσα Δ1Α, θα γίνει ενημέρωση, από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης, προς τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης, για τις ευκαιρίες πρακτικής άσκησης και σπουδών μέσω του προγράμματος Erasmus+.

Η προκήρυξη κινητικότητας φοιτητών για σπουδές και πρακτική άσκηση για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα https://www.uoc.gr/intrel/students/spoydes-student/erasmus/prokiryksi-kinitikotitas

Υποβολή αιτήσεων: από 23-2-2023 έως και 20-3-2023.

Η ενημέρωση θα αφορά στα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι φοιτητές προκειμένου να αιτηθούν μετακίνησης, για τις προϋποθέσεις έγκρισης της μετακίνησης, για το πώς θα διαχειριστούν τη μετακίνησή τους, για τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα τους κατά τη μετακίνησή τους, το έτος σπουδών που προτείνεται για μετακίνηση κ.λπ