Κέντρο Πολιτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης

Διευθυντής: Νικόλαος Παπαδάκης

Ιστότοπος: http://kepet.keme.uoc.gr/