Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες – Ανακοίνωση για διάλεξη

Στο πλαίσιο του Μαθήματος «Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες», την Παρασκευή 17 Μαΐου, στις 08.30-11.30, θα πραγματοποιήσει ομιλία

ο Καθηγητής Γιώργος Τσιώλης Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης με θέμα:

«Ζητήματα ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων – Θεματική ανάλυση».

 

Συντονισμός: Καθηγητής Νίκος Παπαδάκης

 

Η Διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Καμπίτση.