Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Πρακτικό επιλογής των φοιτητών/τριών για εκπόνηση Πρακτικής άσκησης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης για εκπόνηση πρακτικής άσκησης στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Για την ενημέρωση σας παρακαλώ δείτε εδώ.