Προκήρυξη Υποτροφιών σε Έλληνες υπηκόους για σπουδές στο Ισραήλ

Παρακαλώ δείτε τα επισυναπτόμενα έγγραφα σχετικά με Προκήρυξη Υποτροφιών σε Έλληνες υπηκόους για σπουδές στο Ισραήλ.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2