Ενημερώσεις Βιβλιοθήκης

Η Κεντρική Βιβλιοθήκη, στο Ρέθυμνο, οργανώνει δύο ενημερώσεις για τη βασική χρήση της και τη χρήση του ηλεκτρονικού καταλόγου της,

στις 29 και 30 Νοεμβρίου, ώρα 11:00 – 12:30

Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Βιβλιοθήκης

Καλούνται οι νεοεισαχθέντες και όσοι/ες φοιτητές/ριες δεν έχουν παρακολουθήσει σε προηγούμενα έτη να προσέλθουν μία από τις παραπάνω ημέρες.

Υπενθυμίζουμε ότι η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική για την ενεργοποίηση του δικαιώματος δανεισμού υλικού της Βιβλιοθήκης.

 Παρακαλούμε να προσέρχεστε 15 λεπτά νωρίτερα, για την εγγραφή σας.

 Όσοι προσέρχονται μετά την έναρξη των ενημερώσεων δε γίνονται δεκτοί.

 Συνιστάται η χρήση προστατευτικής μάσκας