Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Γεράσιμος Κάρουλας

Εmail: gkaroulas@uoc.gr

Τηλέφωνο: 2831077559

Γραφείο: Κτίριο ΣΚΕ 1ος Όροφος

Ώρες Επικοινωνίας:

Δευτέρα 12.00-14.00

Τετάρτη 10.00-12.00

Πέμπτη 16.30-17.30

Ο Γεράσιμος Κάρουλας είναι Επίκουρος Καθηγητής στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου της Κρήτης. Έλαβε το πτυχίο του στην Πολιτική Επιστήμη από το ίδιο τμήμα, ενώ συνέχισε τις Μεταπτυχιακές (Πολιτική Επικοινωνία) και διδακτορικές του σπουδές (Πολιτική Κοινωνιολογία) στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κατά το παρελθόν έχει διδάξει στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου της Κρήτης, στο τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στην Εθνική Σχολή Δημοσίας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), ενώ υπήρξε μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στη μελέτη της πολιτικής ηγεσίας, της πολιτικής αντιπροσώπευσης, των πολιτικών ελίτ, της πολιτικής συμπεριφοράς, των πολιτικών θεσμών, της πολιτικής μεταβολής και του εκδημοκρατισμού και των ομάδων συμφερόντων. Άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων. Έχει εργαστεί για πολλούς κοινωνικούς εταίρους και ερευνητικούς οργανισμούς. Έχει συμμετάσχει ως ομιλητής σε συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ συμμετέχει σε διεθνή δίκτυα για τη μελέτη των πολιτικών ελίτ και της πολιτικής αντιπροσώπευσης. Κατά το παρελθόν υπήρξε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης.     

  • Πολιτική Ηγεσία και πολιτικές ελίτ
  • Πολιτική Συμπεριφορά και Πολιτική Αντιπροσώπευση
  • Πολιτική Μεταβολή και εκδημοκρατισμός
  • Πολιτικοί Θεσμοί και διακυβέρνηση
  • Ομάδες συμφερόντων και πολιτική 
  • Πολιτική Συμπεριφορά
  • Πολιτική Ηγεσία και Πολιτικές Ελίτ
  • Πολιτική Αντιπροσώπευση και Πολιτικό Προσωπικό
  • Πολιτική Μεταβολή και εκδημοκρατισμός