Μαρία Βλαχάδη

Εmail: blachadim@uoc.gr

Τηλέφωνο: 2831077447

Γραφείο: Κτίριο ΣΚΕ 1ος Όροφος

Ώρες Επικοινωνίας:

Τρίτη: 13:00-14:30

Τετάρτη: 13:00-14:30