Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Μαρία Βλαχάδη

Εmail: blachadim@uoc.gr

Τηλέφωνο: 2831077447

Γραφείο: Κτίριο ΣΚΕ 1ος Όροφος

Ώρες Επικοινωνίας:

Τρίτη: 13:00-14:30

Τετάρτη: 13:00-14:30

ΜΕΤΠ 541 Μεταναστευτική Πολιτική της Ε.Ε.

ΜΠΖΠ 601 Το Μεταναστευτικό – Προσφυγικό ζήτημα και Πολιτικές Ασφάλειας

ΕΥΜΠ 505 Ειδικά Θέματα Μεταναστευτικής Πολιτικής

ΜΚΚΠ 608 Μεταναστευτική-Προσφυγική κρίση και Κοινωνικές Πολιτικές