Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Θανάσης Γκιούρας

Εmail: gkiourat@uoc.gr

Τηλέφωνο: 2831077510

Γραφείο: Ισόγειο Κτίριο Διοίκησης 

Ώρες Επικοινωνίας:

Δευτέρα: 14:30-16:30

Τρίτη: 12:00-14:00

  • Κλασική πολιτική θεωρία
  • Θεωρία κράτους – Δημοσιονομική διάσταση της κρατικής πολιτικής
  • Θεωρία δημοκρατίας
  • Πανεπιστήμιο και εξουσία
  • Πολιτική και λογοτεχνία

ΠΘΑΠ 152 Πολιτική Θεωρία Α: Κλασικές προσεγγίσεις

ΠΘΒΠ 153 Πολιτική Θεωρία Β: Αστική Κοινωνία

ΔΗΜΠ 285 Θεωρίες Δημοκρατίας

ΠΟΚΠ 603 Πολιτική Οικονομία των Κρατικών Λειτουργιών

ΚΘΕΠ358 Ειδικά Θέματα Κοινωνικής Θεωρίας: K. Marx – M. Weber

Μια παρουσίαση του επιστημονικού έργου υπάρχει στον ιστότοπο: https://crete.academia.edu/ThanasisGiouras.