Θανάσης Γκιούρας

Εmail: gkiourat@uoc.gr

Τηλέφωνο: 2831077510

Γραφείο: Ισόγειο Κτίριο Διοίκησης 

Ώρες Επικοινωνίας:

Δευτέρα: 14:30-16:30

Τρίτη: 12:00-14:00

  • Κλασική πολιτική θεωρία
  • Θεωρία κράτους – Δημοσιονομική διάσταση της κρατικής πολιτικής
  • Θεωρία δημοκρατίας
  • Πανεπιστήμιο και εξουσία
  • Πολιτική και λογοτεχνία

ΠΟΘΠ135 Πολιτική Θεωρία ΙΙΙ – Καντ, Χέγκελ, Μαρξ, Βέμπερ

Μια παρουσίαση του επιστημονικού έργου υπάρχει στον ιστότοπο: https://crete.academia.edu/ThanasisGiouras.