Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Τηλέμαχος Ιατρίδης

Εmail: iatridis@uoc.gr

Τηλέφωνο: 2831077457

Γραφείο: Κτίριο ΣΚΕ 1ος Όροφος

Ώρες Επικοινωνίας:

Τετάρτη 14.30-16.00

Πέμπτη  11:30-13:00

Ο Τηλέμαχος Ιατρίδης διδάσκει κοινωνική και πολιτική ψυχολογία στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης από το Σεπτέμβριο 2023. Σπούδασε στην Αθήνα (ΕΚΠΑ), έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Γλασκώβη (Παν/μιο Strathclyde) και εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή του στο Πάντειο Παν/μιο. Είναι μέλος ΔΕΠ του Παν/μίου Κρήτης από το 2009. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν ευρύτερα στις διαδικασίες νομιμοποίησης και απονομιμοποίησης των κοινωνικών ανισοτήτων. Το πρόσφατο δημοσιευμένο έργο του εστιάζεται στις κοινωνικές αναπαραστάσεις και πολιτικές χρήσεις της «διαφορετικότητας».

Αναπαραστάσεις των κοινωνικών ανισοτήτων. Διομαδικές σχέσεις και διακρίσεις. Κοινωνικές ταυτότητες. Κοινωνικοί κανόνες, αξίες και πολιτική δράση.

Τρέχουσα έρευνα: κοινωνικές αναπαραστάσεις της διαφορετικότητας.

 

ΠΨΥΠ617 Πολιτική Ψυχολογία

ΚΤΔΠ618 Κοινωνική ταυτότητα και πολιτική δράση

ΠΔΙΠ707 Πολιτικές της διαφορετικότητας

ΡΠΡΠ709 Ρατσισμός και προκατάληψη

Iatridis, T., & Kadianaki, I. (2023). Constructions of difference in lay talk about diversity: Ideological dilemmas, antiracism and  implications for identity. British Journal of Social Psychology, 62, 1271-1284. https://bpspsychub.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdfdirect/10.1111/bjso.12631

Iatridis, T., Gkinopoulos, T., & Kadianaki, I. (2023). Ideological contestation on Twitter over diversity: Constructions of diversity as clashing projects. Political Psychology, 44, 647-665. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/pops.12862

Diamanti, S., Iatridis, T., & Kadianaki, I. (2023).  Lay representations of diversity: Questioning assumptions about categorical differences and social inequality. Journal of Community & Applied Social Psychology, 33, 521-535. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/casp.2654

Iatridis, T. (2020). Counterintuitive effects of individualistic diversity discourse on ‘Generation Bataclan.’  Social Justice Research, 33, 480-500. https://link.springer.com/article/10.1007/s11211-020-00355-8  

Iatridis, T. (2019). The Janus of diversity: May the ideology of individual diversity rationalize social inequalities? Political Psychology, 40, 183-201. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/pops.12502