Γιάννης Σκαλιδάκης

Εmail: i.skalidakis@uoc.gr

Τηλέφωνο: 2831077

Γραφείο: 

Ώρες Επικοινωνίας:

  • Συγκρότηση και μεταβολή πολιτικών συστημάτων
  • Νεότερη και σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία
  • Νεότερη και σύγχρονη ελληνική ιστορία