Ύλη εξετάσεων μαθημάτων κ. Σπύρου

Ενημερώνονται οι φοιτήτριες/ές ότι η ύλη των εξετάσεων για τα μαθήματα του κ. Σπύρου
1. Μειονότητες και κρατική πολιτική
2. Πολιτική ανθρωπολογία
3. Εβραϊκές Σπουδές (εμβόλιμη εξεταστική)
καθώς και τα σχετικά κείμενα έχουν αναρτηθεί στο eLearn (ενότητα ανακοινώσεις) του κάθε μαθήματος
ο διδάσκων
Θεόδωρος Α. Σπύρος