Ύλη για την εμβόλιμη του μαθήματος Οικονομική Ανάλυση

Βασικό εγχειρίδιο:
Parkin, M., Matthews, K., Powell, M.: Αρχές Οικονομικής. Επιμέλεια: Μάγγη Μίνογλου, Γ. Εκδόσεις Κριτική 2013 [Κωδικός στον Εύδοξο: 32997689].

Κεφάλαια που θα εξεταστούν: 1,2,3,4,5,10,11,12,13,15