Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

1η διαδικτυακή συνάντηση ΚΕΔΙΜΑ-ΤotT (β’) με θέμα: “Παρουσίαση Νέων Διδακτικών Μεθόδων και στρατηγικών

Η  1η διαδικτυακή συνάντηση  του ΚΕΔΙΜΑ TotT  του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει τίτλο :

Παρουσίαση Νέων Διδακτικών Μεθόδων και στρατηγικών – ΚΕΔΙΜΑ ΤΟΤΤ

(Προώθηση Αναστοχαστικών Κοινοτήτων Καλών πρακτικών μέσα από Ασύγχρονα Μαθήματα Ανοιχτής Πρόσβασης MOOC για όλα τα ΑΕΙ στην Ελλάδα)

 

New Teaching Methods and strategies by CTL TOTT@UOC   (Reflective Communities of Practice in a MOOC for all Universities in Greece)

 

Για να εγγραφείτε στην συνάντησηhttps://forms.office.com/e/FGEzchLDqK

Για να παρακολουθήσετε την συνάντηση (zoom link) :  https://uoc-gr.zoom.us/j/88260200603

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 1η μηνιαία διαδικτυακή  συνάντηση του Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης/ TOtT  μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα  https://tott.uoc.gr

Πρόσκληση