Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Προσωπικού

Πρακτικό Ανάρτησης Πίνακα Κατάταξης για την πρόσληψη εντεταλμένου διδάσκοντα

Για την ενημέρωση σας παρακαλώ δείτε εδώ.

Πρακτικό Ανάρτησης Πίνακα Κατάταξης για την πρόσληψη εντεταλμένου διδάσκοντα Read More »

Πρόσκληση για συμμετοχή στον Επιμορφωτικό Κύκλο MOOC “Διδακτική Μεθοδολογία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση”

Για την ενημέρωση σας παρακαλώ δείτε εδώ.

Πρόσκληση για συμμετοχή στον Επιμορφωτικό Κύκλο MOOC “Διδακτική Μεθοδολογία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση” Read More »

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων από νέους και νέες επιστήμονες κατόχους διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων από νέους και νέες επιστήμονες  κατόχους διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης  στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Κρήτης Για την ενημέρωση σας παρακαλώ δείτε εδώ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων από νέους και νέες επιστήμονες κατόχους διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Κρήτης Read More »

Γνωστοποίηση προκήρυξης για την εκλογή των Εσωτερικών Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης

ΘΕΜΑ: “Γνωστοποίηση προκήρυξης για την εκλογή των Εσωτερικών Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης  – ν. 4957/2022 (Φ.Ε.Κ. Α΄141) – Γνωστοποίηση Διεθνούς Δημόσιας Πρόσκλησης για την εκλογή των Εξωτερικών Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης “   ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η για την εκλογή των

Γνωστοποίηση προκήρυξης για την εκλογή των Εσωτερικών Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης Read More »

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) εντεταλμένου διδάσκοντα στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης

Για την ενημέρωση σας παρακαλώ δείτε εδώ. Έντυπο αιτησης

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) εντεταλμένου διδάσκοντα στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης Read More »

1η διαδικτυακή συνάντηση ΚΕΔΙΜΑ-ΤotT (β’) με θέμα: “Παρουσίαση Νέων Διδακτικών Μεθόδων και στρατηγικών

Η  1η διαδικτυακή συνάντηση  του ΚΕΔΙΜΑ TotT  του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει τίτλο : “Παρουσίαση Νέων Διδακτικών Μεθόδων και στρατηγικών – ΚΕΔΙΜΑ ΤΟΤΤ“ (Προώθηση Αναστοχαστικών Κοινοτήτων Καλών πρακτικών μέσα από Ασύγχρονα Μαθήματα Ανοιχτής Πρόσβασης MOOC για όλα τα ΑΕΙ στην Ελλάδα)   New Teaching Methods and strategies by CTL TOTT@UOC   (Reflective Communities of Practice in a MOOC for all Universities in Greece)  

1η διαδικτυακή συνάντηση ΚΕΔΙΜΑ-ΤotT (β’) με θέμα: “Παρουσίαση Νέων Διδακτικών Μεθόδων και στρατηγικών Read More »

Διάλεξη Peter Aschenbrenner

Διάλεξη: The Excellence of US Institutions: ‘An Important Epoch in the History of the Civilised World’ Εισηγητής: Peter Aschenbrenner, National Convenor (US), International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023, 15.00, Αίθουσα Β1-29

Διάλεξη Peter Aschenbrenner Read More »

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Για την ενημέρωση σας παρακαλώ δείτε εδώ.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Read More »