Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Αιτήσεις Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2022-2023 – Πρόγραμμα Εξετάσεων

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  2022-2023

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις θα αποσταλούν ηλεκτρονικά   στη  Γραμματεία του Τμήματος  Πολιτικής Επιστήμης  από 1-11-2022 έως και 15-11-2022.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

1. Αίτηση συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη (την αίτηση θα βρείτε στη σύνδεση της παρούσας ανακοίνωσης) .

2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών.

3. Φωτοτυπία ταυτότητας .

Η αποστολή των αιτήσεων & των δικαιολογητικών από τους υποψηφίους  θα γίνει: στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας (politiki_epistimi@pol.soc.uoc.gr  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ)

Επισυναπτόμενα Αρχεία