Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Προκηρύξεις

Προκήρυξη Εκλογών,για την ανάδειξη ενός/μίας εκπροσώπου και του/ης αναπληρωτή/ριας του/ης, των μελών της κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στη Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης

Για την ενημέρωση σας παρακαλώ δείτε εδώ.  Έντυπο αίτησης Σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα  

Προκήρυξη Εκλογών,για την ανάδειξη ενός/μίας εκπροσώπου και του/ης αναπληρωτή/ριας του/ης, των μελών της κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στη Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Read More »

Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης προτάσεων της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης (K.A. 11524)

Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης προτάσεων της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης (K.A. 11524)

Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης προτάσεων της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης (K.A. 11524) Read More »

Πρακτικό Ανάρτησης Πίνακα Κατάταξης για την πρόσληψη εντεταλμένου διδάσκοντα

Για την ενημέρωση σας παρακαλώ δείτε εδώ.

Πρακτικό Ανάρτησης Πίνακα Κατάταξης για την πρόσληψη εντεταλμένου διδάσκοντα Read More »

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων από νέους και νέες επιστήμονες κατόχους διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων από νέους και νέες επιστήμονες  κατόχους διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης  στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Κρήτης Για την ενημέρωση σας παρακαλώ δείτε εδώ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων από νέους και νέες επιστήμονες κατόχους διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Κρήτης Read More »

Γνωστοποίηση προκήρυξης για την εκλογή των Εσωτερικών Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης

ΘΕΜΑ: “Γνωστοποίηση προκήρυξης για την εκλογή των Εσωτερικών Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης  – ν. 4957/2022 (Φ.Ε.Κ. Α΄141) – Γνωστοποίηση Διεθνούς Δημόσιας Πρόσκλησης για την εκλογή των Εξωτερικών Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης “   ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η για την εκλογή των

Γνωστοποίηση προκήρυξης για την εκλογή των Εσωτερικών Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης Read More »

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) εντεταλμένου διδάσκοντα στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης

Για την ενημέρωση σας παρακαλώ δείτε εδώ. Έντυπο αιτησης

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) εντεταλμένου διδάσκοντα στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης Read More »

Ανακοίνωση για Κατατακτήριες Εξετάσεις 2023 2024

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  2023 2024 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Οι αιτήσεις για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις θα αποσταλούν ηλεκτρονικά   στη  Γραμματεία του Τμήματος  Πολιτικής Επιστήμης  από 1-11-2023 έως και 15-11-2023. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι: Αίτηση συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη (την αίτηση θα βρείτε εδώ) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών. Φωτοτυπία ταυτότητας

Ανακοίνωση για Κατατακτήριες Εξετάσεις 2023 2024 Read More »

Προκήρυξη Εκλογών, για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών και των αναπληρωτών τους στη Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικής Ε-πιστήμης

Για την ενημέρωση σας παρακαλώ δείτε εδώ.

Προκήρυξη Εκλογών, για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών και των αναπληρωτών τους στη Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικής Ε-πιστήμης Read More »

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Για την ενημέρωση σας παρακαλώ δείτε εδώ.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Read More »