Αίτηση ορκωμοσίας

Ρέθυμνο 02.02.2023

  Ανακοίνωση

 

Καλούνται οι  φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης που έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του Προγράμματος Σπουδών τους, για την απονομή πτυχίου και  επιθυμούν να συμμετέχουν στην ορκωμοσία, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Μαρτίου και ώρα 11:00, να καταθέσουν αίτηση ορκωμοσίας στη Γραμματεία του Τμήματος.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενου ηλεκτρονικά, από Πέμπτη 02.02.2023 μέχρι και Τετάρτη 08.02.2023, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: politiki_epistimi@pol.soc.uoc.gr και το θέμα του μηνύματος είναι «Αίτηση ορκωμοσίας»

Έντυπο Αίτησης

Από τη Γραμματεία του Τμήματος