Ανακοίνωση κ. Παπαδάκη για ΥΕΣ Εκπαιδευτική Πολιτική και Πολιτικές Απασχόλησης

Προαπαιτούμενα για το ΥΕΣ «Εκπαιδευτική Πολιτική και Πολιτικές Απασχόλησης»

Βασικό προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή στο Σεμινάριο «Εκπαιδευτική Πολιτική και Πολιτικές Απασχόλησης» είναι η επιτυχής παρακολούθηση του ΥΕΣ «Ειδικά Θέματα Κοινωνικής Πολιτικής».

Επιπρόσθετο προαπαιτούμενο είναι η επιτυχής παρακολούθηση του ΥΕΠ μαθήματος «Δημόσιες Πολιτικές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης».

Ο διδάσκων

Νίκος Παπαδάκης