Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Ανακοίνωση Δημόσιας παρουσίασης ΜΔΕ

Δημόσια παρουσία της ΜΔΕ του κ. Δημητρίου Γρούμπα, φοιτητή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πολιτικό Σύστημα και Δημόσιες Πολιτικές» του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης

Η παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης, ενώπιον της ορισθείσας Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία αποτελείται από τους κ.κ.: Ευθύμιο Παπαβλασόπουλο (επιβλέπων), Γιάννη Καραγιάνη και Αλέξανδρο Κεσσόπουλο.

Για την ενημέρωση σας παρακαλώ δείτε εδώ.