Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Προκήρυξη Εκλογών,για την ανάδειξη ενός/μίας εκπροσώπου και του/ης αναπληρωτή/ριας του/ης, των μελών της κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στη Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης

Για την ενημέρωση σας παρακαλώ δείτε εδώ. 

Έντυπο αίτησης

Σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα