Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Ανακοίνωση κ. Αλεξόπουλου

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες ότι:

η διδασκαλία των μαθημάτων

ΣΠΑΠ  129      Συγκριτική Πολιτική Ανάλυση

και

ΠΑΙΠ   272      Θεωρία Παιγνίων για Πολιτικούς Επιστήμονες 

 

με διδάσκοντα τον κ. Αλεξόπουλο θα ξεκινήσουν στις 22 και 23 Φεβρουαρίου 2023 αντίστοιχα

  

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης