Ανακοίνωση κ. Καραγιάννη

Οι διαλέξεις του διατμηματικού μαθήματος “Ανάλυση Λόγου” (Α. Σκουλαρίκη & Γ. Καραγιάννης) ξεκινούν την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 11:30 στην αίθουσα “Καμπίτση”.

Αναφορικά με τα υπόλοιπα μαθήματα του κ. Καραγιάννη, οι φοιτητές/ήτριες μπορούν να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις που αναρτώνται στην ιστοθέση τους στο e-learn.

 Από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης