Ανακοίνωση κ. Γκιούρα

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες ότι:

η διδασκαλία των μαθημάτων

ΠΟΚΠ 603     Πολιτική Οικονομία των Κρατικών Λειτουργιών

και

ΠΘΑΠ 152     Πολιτική Θεωρία Α: Κλασικές προσεγγίσεις  

 

με διδάσκοντα τον κ. Θανάση Γκιούρα

Θα ξεκινήσει κανονικά στις 15 κ 16 Φεβρουαρίου

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης