Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Ανακοίνωση κ. Κουτσογιάννη

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες ότι:

η διδασκαλία των μαθημάτων

ΠΘΓΠ  154     Πολιτική Θεωρία Γ: 20ος αιώνας

και

ΘΕΝΠ  439     Θεωρίες Εξουσίας στη Νεωτερικότητα           

 με διδάσκοντα τον κ. Αλέξανδρο Κουτσογιάννη

Θα ξεκινήσουν στις 21 και 22 Φεβρουαρίου 2023 αντίστοιχα

 

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης