Ανακοίνωση κ. Κεσσόπουλου

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες ότι:

Την Τετάρτη 09.11.2022 δεν θα πραγματοποιηθεί η διδασκαλία του μαθήματος

ΥΕΠ ΑΚΔΠ491 Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης