Ανακοίνωση κας Παπαθανασίου

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες ότι:

Η  διδασκαλία του μαθήματος

ΥΕΠ ΘΚΔΠ488 Θεωρίες Κράτους και Δικαιώματα του Ανθρώπου

Θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα  07.11.2022 και ώρα 11:30 -14:30

στην αίθουσα ΠΕ

Η αλλαγή ισχύσει μόνο για αυτή τη βδομάδα

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης