Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Ανακοίνωση κ. Μανασάκη

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες ότι:

Η πρώτη συνάντηση για το σεμινάριο  ΒΑΟΠ 589 Βιώσιμη ανάπτυξη και οικονομία θα γίνει την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου στις 11:15 στην Αίθουσα Καμπίτση.

 Από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης